Inteca

11 04 Rekomendacja D 8,Wytyczna IT 8 – Zarządzanie architekturą i jakością danych, Bloki architektoniczne

2015.12.04

Architektura Danych jest częścią Architektury Korporacyjnej. Definiowanie Architektury Danych należy realizować w kontekście wszystkich domen Architektury Korporacyjnej, czyli Architektury Biznesowej, Architektury Aplikacji oraz Architektury Technologicznej.

Przyjrzyjmy się teraz głównym blokom architektonicznym odpowiedzialnym za sprawne i skuteczne opracowanie Architektury Danych.
Rozpoczniemy od procesu Zarządzania Zasobami. W procesie tym, opracowujemy meta-model dla procesów Architektury Korporacyjnej oraz procesów rozwoju i utrzymania usługi IT. Każdemu elementowi przypisujemy jego cykl życia. Finalnie, tworzymy repozytorium architektoniczne, w którym możemy składować informacje o grupach danych oraz pozostałych, powiązanych blokach architektonicznych. Kolejnym procesem jest proces Zarządzania Konfiguracją. Na podstawie opracowanego meta-modelu oraz cyklu życia bloków architektonicznych, możemy opracować schemat konfiguracji. Pozwala to kontrolować i utrzymywać bloki architektoniczne w spójnym stanie w czasie zmian biznesowych. Tak przygotowana organizacja, z procedurami tworzenia i zarządzania komponentami architektury, jest gotowa do zbudowania Architektury Danych. Rozpoczyna od inicjalnego zasilenia repozytorium architektury w opis stanu as-is. Następnie zbiera informacje na temat obiektów biznesowych, obiektów danych oraz innych bloków architektury, zdefiniowanych w meta-modelu. W kolejnym kroku przechodzi w tryb zarządzania i utrzymania Architektury Danych.
W procesach Zarządzania Architekturą Korporacyjną oraz Zarządzania Strategią dokonujemy aktualizacji repozytorium Architektury Danych. Wszystkie te procesy omówiliśmy detalicznie wcześniej. Finalnie, otrzymujemy repozytorium, z którego możemy raportować stan naszej Architektury Danych i na którym możemy przeprowadzać utrzymanie Architektury Danych. W kolejnych filmach pokażemy przykład takiego repozytorium.
Jakość danych powinna być rozpatrywana w szerszym kontekście Zarządzania Jakością w organizacji. Jej realizacja przy wykorzystaniu zintegrowanego Systemu Zarządzania i w oparciu o Zarządzanie Ryzykiem, gwarantuje przewidywalne wyniki.

Przyjrzyjmy się teraz głównym blokom architektonicznym odpowiedzialnym za sprawne i skuteczne Zarządzanie Jakością Danych.
Rozpoczniemy od procesu Zarządzania Jakością. Najważniejsze jego elementy zostały omówione w punkcie opisującym ustanowienie Systemu Zarządzania Jakością Danych. Zwróćmy uwagę, że proces Zarządzania Jakością integruje wszystkie powiązane systemy zarządzania, tworząc finalnie jeden zintegrowany System Zarządzania Jakością. Kolejnym procesem, który stanowi fundament dla realizacji procesu Zarządzania Jakością Danych, jest Zarządzanie Ryzykiem. Jego znaczenie w tym kontekście, zostało również wcześniej omówione. Proces Zarządzania Ryzykiem wykorzystywany jest przez dwa kolejne procesy, ściśle zintegrowane z procesem Utrzymania Jakości Danych. Mówimy tutaj o procesachZarządzania Architekturą Korporacyjną oraz Zarządzania Definicją Wymagań w Projekcie. Przy okazji Zarządzania Jakością Danych należy jeszcze wskazać procesy w organizacji odpowiedzialne za obsłużenie sytuacji zidentyfikowania niskiej jakości danych, która wpływa na wykonywanie działań biznesowych. Wspominaliśmy już o tym. Tutaj, warto jednak uszczegółowić. Głównymi procesami obsługującymi takie sytuacje są procesy Zarządzanie Incydentami, Zarządzanie Problemami oraz Zarządzanie Zmianą. Na końcu wspomnimy jeszcze o zabezpieczeniach, które należy wdrożyć przy okazji zestawiania w organizacji Systemu Zarządzania Jakością Danych. W wytycznej KNF wskazuje na potrzebę stworzenia odpowiednich standardów ,są to odpowiedniki naszych zabezpieczeń. Wymieńmy kilka z nich, które uznajemy za najbardziej wartościowe dla zapewnienia jakości danych:

 • referencyjna architektura integracji aplikacji;
 • właścicielstwo danych;
 • kanoniczny model danych;
 • re-inżynieria danych;
 • profilowanie danych;
 • walidacja danych;
 • klasyfikacja danych;
 • model informacyjny.

Oczywiście, liczba zabezpieczeń w obszarze Zarządzania Jakością Danych jest znacznie większa, niż przytoczona, czy pokazana na slajdzie. Dobranie odpowiednich zabezpieczeń do organizacji jest zależne od wymagań zebranych w czasie ustanawiania Systemu Zarządzania Jakością Danych oraz później, w procesach utrzymania tego systemu.

Omówiliśmy wymagane bloki architektoniczne. Przyjrzyjmy się szczegółowym wymaganiom wytycznej 8 lub jej odpowiednika w Rekomendacji D. Dokonajmy mapowania wymagań na przestawione bloki architektoniczne. Pozwoli to nam wskazać, w których procesach i miejscach organizacji powinniśmy stworzyć odpowiednie pryncypia, polityki oraz wytyczne czy standardy.

 • Pierwsze szczegółowe wymaganie mówi o potrzebie skatalogowania informacji o danych oraz relacjach do procesów, aplikacji IT oraz aktorów. Wskazaliśmy repozytorium architektury, jako narzędzie spełniające to wymaganie.
 • Kolejne szczegółowe wymaganie mówi o konieczności budowy modeli danych dla wybranych grup danych, pokazaniu przepływu między systemami informatycznymi oraz opracowaniu odpowiednich zasad. W naszym podejściu pokazaliśmy, w jaki sposób budować Architekturę Danych, aby uwzględnić wskazane potrzeby w logicznym modelu danych. Wskazaliśmy także wybrane zabezpieczenia będące implementacją zasad np. Architektura Referencyjna Systemów Transakcyjnych.
 • Kolejny szczegółowy punkt wskazuje na konieczność przypisania właścicieli do danych. Punkt ten jest adresowany poprzez polityką Zarządzania Jakością Danych. Główne obowiązki i odpowiedzialność właścicieli danych opisywane są ramach procesów Planowania Strategicznego, Zarządzania Architekturą Korporacyjną oraz Zarządzania Zmianą.
 • W kolejnych kilku wymaganiach szczegółowych KNF wskazuje na potrzebę stworzenia sformalizowanych zasad Zarządzania Jakością. Omówiliśmy detalicznie, jak zbudować System Zarządzania Jakością, który realizuje wszystkie te wymagania. Przyjrzyjmy się jednak bliżej jednemu z nich. KNF wymaga stworzenia kultury organizacyjnej kładącej nacisk na zapewnienie odpowiedniej jakości danych. W proponowanym przez nas podejściu, kluczem do realizacji tego wymagania jest odpowiednie premiowanie pracowników za wprowadzanie danych o wysokiej jakości , np. sprzedawców za wprowadzania danych o kliencie, kredycie, czy polisie. Jest to jedno z kluczowych zabezpieczeń w naszym Systemie Zarządzania Jakością Danych.
 • W ostatnim wymaganiu, KNF wskazuje potrzebę wskazania odpowiedniego komitetu do Zarządzania Jakością Danych. W naszym podejściu pokazaliśmy ścisłą korelację między ryzykiem organizacji, a jakością danych. W związku z tym, komitetem odpowiednim do spraw Zarządzania Jakością Danych, powinien zostać komitet ryzyka. Proszę zwrócić uwagę, że w naszym procesie ustanowienia Systemu Zarządzania Jakością Danych wykorzystujemy Zarządzanie Ryzykiem. Jest to zabieg celowy. Dzięki niemu, produkty procesu i cały proces jest zrozumiały przez osoby odpowiedzialne za Zarządzanie Ryzykiem.

 

To już wszystko w tym filmie. Zapraszam wszystkich do wejścia na naszą stronę www.inteca.pl lub na nasz kanał firmowy w serwisie internetowym Youtube oraz zapoznanie się z kolejnymi wpisami Video Blogu oraz samą firmą Inteca i jej produktami.

Używamy cookies w celach świadczenia usług i statystyk. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Możesz zmienić te ustawienia. zamknij