Inteca

Fragmentacja portfela aplikacji – geneza problemu

2016.07.22

W artykule przeanalizujemy genezę redundancji, którą często nazywamy fragmentacją IT lub portfela aplikacji. Odpowiemy również na pytanie dotyczące metod defragmentacji w zależności od przyczyn redundancji.

Na powstanie i wielkość fragmentacji portfela aplikacji największy wpływ mają dwa czynniki:

  • Przejęcia i fuzje (merges & acquisition – M&A)
  • Niska dojrzałość lub brak Architektury Korporacyjnej.

M&A jest naturalnym krokiem w rozwoju przedsiębiorstwa oraz częścią strategii biznesowej. Powoduje jednak nagły wzrost portfela aplikacji oraz przyrost redundancji, szczególnie przy przejęciach branżowych.

Strategia defragmentacji w tym przypadku budowana jest na podstawie rezultatów „Due Diligence” oraz przyjętego modelu operacyjnego (rysunek poniżej). Tworzona jest przez CIO i realizowana po transakcji kapitałowej. W większości przypadków opiera się na konsolidacji systemów.

 

operational model

Zatrzymajmy się przez chwile przy modelu operacyjnym i jego wpływie na zakres konsolidacji po M&A. W przypadku modelu operacyjnego „Koordynacja” lub „Unifikacja” celem strategii konsolidacji systemów jest unifikacja procesów biznesowych i integracji danych. W tych modelach po transakcji kapitałowej mamy do czynienia z silną fragmentacją IT. W przypadku modelu operacyjnego „Dywersyfikacja” oraz „Replikacja” organizacje biorące udział w M&A zachowują własne systemy. Tutaj po transakcji M&A nie występuje fragmentacja IT. Konsolidacja systemów w modelu „Dywersyfikacji” i „Replikacji” jest więc rzadkością i strategia konsolidacji nie jest złożona.

Fragmentacja IT związana z M&A jest naturalna i radzenie sobie z nią wpisane jest w pracę CIO. Odmienną i niepokojącą sytuacją jest fragmentacja IT, która wynika z niskiej dojrzałości architektury korporacyjnej oraz złego podejścia do architektury systemowej. Organizacje mają wpływ na rozwój portfela aplikacji, a tym samym na złożoność architektury IT. Często jednak podejście do rozwoju portfela opiera się jedynie na architekturze systemowej budowanej wokół jednostek biznesowych. Brak w procesie rozwoju odniesień do architektury korporacyjnej oraz wymuszania współdzielenia funkcjonalności i danych prowadzi do silosów informacyjnych, a tym samym do fragmentacji IT, która musi być leczona konsolidacją systemów. W tym jednak przypadku konsolidacja systemów usuwa objawy, a nie przyczynę problemów. Po kilku latach mamy „efekt Jojo” i fragmentacja IT powraca. Konsolidacja systemów IT jest bardzo kosztowna finansowo i organizacyjne. Warto więc oprócz konsolidacji systemów wdrożyć dodatkowo środki zapobiegawcze w postaci:

  • Podniesienie dojrzałości Architektury korporacyjnej
  • Wdrożenia Architektury SOA

Zastosowanie trzech środków jednocześnie gwarantuje zatrzymanie fragmentacji oraz jej usunięcie z portfela aplikacji.

Enterprise Architecture

Architektura Korporacyjna

Analiza, projektowanie i planowanie Architektury Korporacyjnej w obszarach biznesu, danych, aplikacji i technologii w celu wsparcia zarządzania portfelem projektów i zarządzania projektami.

Używamy cookies w celach świadczenia usług i statystyk. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Możesz zmienić te ustawienia. zamknij