Inteca

Wykorzystujemy nasze doświadczenie w połączeniu ze sprawdzonymi metodykami oraz najnowocześniejszymi technologiami gwarantując sukces realizowanych Projektów.

Zrealizowaliśmy udane projekty w kluczowych i strategicznych obszarach dla naszych klientów. Historie naszych  Klientów są najlepszym dowodem naszej skuteczności. Poniżej lista wybranych projektów, które udało nam się zrealizować.

Automatyzacja procesu obsługi kredytów hipotecznych

 • Wykonanie analizy procesów i projekt rozwiązania
 • Automatyzacja procesu obsługi wniosków hipotecznych z wykorzystaniem narzędzia Software AG webMethods BPMS
 • Wdrożenie konsoli Business Activity Monitoring
 • Wdrożenie raportów analitycznych i operacyjnych dot. procesow biznesowych

Wdrożenie automatyzacji procesów biznesowych w obszarach kredytowym, bankassurance, obsługi roszczeń

 • Wykonanie analizy procesów biznesowych i projekt rozwiązania
 • Automatyzacja procesów z wykorzystaniem stosu silnika procesowego Software AG webMethods BPMS
 • Integracja z systemami bankowymi

Wdrożenie systemu obługi komunikatów i integracji z KIR Ognivo 2

 • Wykonanie analizy i projekt rozwiązania
 • Budowa procesu obsługi komunikatów przychodzących i wychodzących w oparciu o Software AG webMethods BPMS
 • Integracja z systemem KIR Ognivo (Software AG webMethods)
 • Budowa mechanizmu obsługi podpisów elektronicznych

Wdrożenie systemu obsługi zabezpieczeń do kredytów Bankowych

 • Wykonanie analizy i projekt rozwiązania
 • Budowa systemu do zarządzania polisami zewnętrznymi do produktów bankowych (kredyty) – Software AG MyWebmethods Server
 • Integracja z systemami bankowymi (Software AG webMethods)
 • Budowa warstwy usług SOA

Ustanowienie praktyki Architektury Korporacyjnej

 • Analiza kontekstu organizacji i wymagań co do architektury
 • Definicja metamodelu architektury korporacyjnej w oparciu o TOGAF and ArchiMate2
 • Definicja Procesu Zarządzania Architekturą oraz Ról i odpowiedzialności
 • Integracja procesów architektonicznych z procesem zarządzania zmianą
 • Dobór i konfiguracja narzędzia architektury korporacyjnej
 • Budowa konwencji modelowania architektury (perspektywy, widoki i zasady opisu architektury)
 • Szkolenia i warsztaty

Standaryzacja monitorowania I zarządzania architekturą technologiczną SOA

 • Projektowanie, planowanie oraz implementacja infrastruktury monitoringu SOA w oparciu o webMethods Insight i Optimize w połączeniu z rozwiązaniami open source do zarządzania logami
 • Budowa jednolitej platformy narzędziowej do monitorowania aplikacji biznesowych pracujących na różnych platformach technologicznych
 • Wdrożenie i konfiguracja niezależnej (możliwej do podłączenia i konfiguracji bez przestoju)  warstwy monitorowania SLA dla usług SOA,
 • Dostarczenie jednego narzędzia do monitorowania środowiska produkcyjnego (tzw. zasada single source of truth)
 • Integracja z narzędziami wspierającymi procesy ITIL

Zdefiniowanie mapy drogowej dla Zarządzania Procesami Biznesowymi (BPM) i Process Governance

 • Zbudowanie referencyjnej Architektury IT dla Zarządzania procesami Biznesowymi (BPM)
 • Utworzenie modelu RASCI dla obszarów BPM
 • Opracowanie nowego procesu rozwoju oprograwmoania, uwzględniającego zagadnienia :
  • Budowy rozwiązań work flow
  • Systemu zarządzania regułami biznesowymi (Business Rules Management System)
  • Business Activity Monitoring (BAM)
  • Silnika zadań procesowych (User Task Engine)
  • Realizacji polityk (Policy Engine)
 • Opracowanie planu implementacji

Wersjonowanie usług SOA – opracowanie strategii i narzędzi

 • Opracowanie strategii wersjonowania uslug SOA dla zmian typu major , minor oraz point.
 • Rozwój metod integracji z Repozytorium SOA
 • Integracja nowej strategii wersjonowania z istniejącym procesem rozwoju oprogramowania.
 • Standaryzacja produktów procesu rozwoju oprogramownia zgodnie z SOA  pomiędzy Sparx Systems Enterprise Architect i Software AG CentraSite.

Wdrożenie architektury SOA sterowanej modelem w oparciu o SOAml

 • Opracowanie metodyki i narzędzi dla projektowania i rozwoju rozwiązań w architekturze SOA.
 • Opracowania metodyki i narzędzi Dokumentacji sterowanej modelem (MDD) dla rozwiązań SOA. Model w narzędziu modelowania jest przekształcany do dokumentów specyfikacji.
 • Rozwój szablonów dla projektowania rozwiązań SOA z użyciem SOAml oraz narzędzia Sparx Systems Enterprise Architect
 • Szkolenia i warsztaty z zakresu SOAml jako języka modelowania architektury rozwiązania IT.

Dlaczego jesteśmy tak skuteczni?

Poznaj naszą metodykę Model Driven Engineering

Przeczytaj więcej

Zapraszamy do kontaktu

mobile. +48 71 7156091
email. biuro@inteca.pl

Enterprise Architecture

Architektura Korporacyjna

Analiza, projektowanie i planowanie Architektury Korporacyjnej w obszarach biznesu, danych, aplikacji i technologii w celu wsparcia zarządzania portfelem projektów i zarządzania projektami.

automatyzacja_procesow_biznesowych

Automatyzacja Procesów Biznesowych

Zarządzanie i automatyzacja procesów biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnej technologii Business Process Management System.

system_integrations

Integracja Systemów

Integracja istniejących i nowych aplikacji. Budowanie wielokrotnego użytku warstwę usług i APIs. Wprowadzenie ESB.

Używamy cookies w celach świadczenia usług i statystyk. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Możesz zmienić te ustawienia. zamknij