Inteca

Szkolenia IT

Zespół Inteca to konsultanci z praktycznym doświadczeniem w realizacji projektów doradczych w obszarach m.in. analizy i modelowania procesów biznesowych, analizy i specyfikacji wymagań dla systemów IT, Architektury Korporacyjnej, projektowania implementacji systemów, architektury SOA. Nieodzowną częścią usług doradczych jest przekazywanie know-how organizacji klienta oraz dbałość o to, aby metody pracy, standardy oraz wiedza, którą dostarczamy jako niezależny doradca, została na trwałe ugruntowana w organizacji klienta.
Ważnym elementem wspierającym ten cel są szkolenia IT, w których staramy się przekazać praktyczną perspektywę omawianych zagadnień.

Firma Inteca jest autoryzowanym trenerem zatwierdzonym przez Sparx Systems Enterprise Architect. Oznacza to gwarancję szkoleń najwyższej jakości. Możesz mieć pewność, że razem z nami inwestycja w Twoich ludzi przyniesie oczekiwane korzyści.

enterpirise_architect_training_partner

W naszej ofercie znajdują się następujące szkolenia IT:

 

Modelling in Sparx Systems Enterprise Architect

Grupa docelowa:

Analitycy Biznesowi / Analitycy Systemowi / Architekcji IT

Zakres:

Szkolenie przygotowuje uczestników do efektywnego posługiwania się narzędziem Sparx Systems Enterprise Architect. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają funkcjonalność narzędzia rozwijając projekt systemu informatycznego oraz korzystając z wcześniej przygotowanych elementów projektu. Zadania szkoleniowe i gotowe elementy projektu szkoleniowego zostały opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń praktycznych, w których środowisko Enterprise Architect odgrywało kluczową rolę w zespołach projektowych.

 

Czas trwania:

2

Analiza Biznesowa z wykorzystaniem UML w Sparx Systems Enterprise Architect

Grupa docelowa:

Analitycy Biznesowi / Analitycy Systemowi / Architekci IT

Zakres:

Analitycy Biznesowi oraz Systemowi coraz częściej wykorzystują język Unified Modeling Language (UML) do opisania i komunikowania procesów biznesowych oraz specyfikacji wymagań. Warsztaty dedykowane są dla analityków pragnących wykorzystać UML 2.0 w swojej pracy. W czasie warsztatów przyjrzymy się diagramom klas, przypadków użycia w rozwinięciu o scenariusze biznesowe, diagramom aktywności, sekwencji oraz komunikacji aby w pełni modelować wymagania biznesowe. Wiele ćwiczeń wykonanych w czasie warsztatów pozwoli analitykom praktycznie przećwiczyć omawiane techniki.

Czas trwania:

2

Analiza i modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem BPMN 2.0

Grupa docelowa:

Analitycy Biznesowi / Analitycy Systemowi / Architekci IT / Analitycy / Właściciele procesów

Zakres:

Celem szkolenia jest przedstawienie nowoczesnych metod analizy procesów organizacyjnych i technik pozwalających na planowanie i zarządzanie zmianą procesów ukierunkowanych na ich optymalizację z wykorzystaniem technologii informatycznych. Uczestnicy poznają techniki analizy i modelowania procesów z wykorzystaniem standardu BPMN 2.0 oraz praktyczne aspekty pracy w narzędziach klasy CASE i BPM.

Czas trwania:

2

Modelowanie Architektury Rozwiązania w UML/SoaML

Grupa docelowa:

Architekci IT

Zakres:

Celem szkolenia jest przedstawienie metod projektowania architektury rozwiązania informatycznego z wykorzystaniem UML 2.0. Dodatkowo szkolenie ma na celu rozszerzenie warsztatu docelowych grup o metody i narzędzia charakterystyczne dla paradygmatu SOA. Całość przeprowadzona zostanie przy wsparciu praktycznego przykładu. Efektem szkolenia będzie model architektury rozwiązania gotowy do implementacji zrealizowany w narzędziu Sparx Systems Enterprise Architect.

Czas trwania:

2

Modelowanie Architektury Korporacyjnej z wykorzystaniem ArchiMate® 2.0

Grupa docelowa:

Analitycy Biznesowi / Architekci Informacji / Architekci Aplikacji / Architekci Korporacyjni

Zakres:

ArchiMate® 2.0 jest międzynarodowym standardem ustanowionym The Open Group®. Standard ten opisuje graficzny język modelowania architektury korporacyjnej. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają strukturę języka oraz przyjęte w nim koncepcje, pryncypia i założenia. Podczas szkolenia duży nacisk kładziony jest na ćwiczenia praktyczne polegające na analizie i tworzeniu modeli zgodnych ze standardem ArchiMate® 2.0 z wykorzystaniem pakietu Sparx Systems Enterprise Architect.

Wszystkie materiały i ćwiczenia w języku Polskim.

Czas trwania:

2

Elementy ładu IT w organizacji - Wprowadzenie do Architektury Korporacyjnej, Zarządzania Procesami Biznesowymi i Zarządzania Portfelem Projektów

Grupa docelowa:

Kierownictwo / Przedstawiciele organizacji IT / Przedstawiciele linii biznesowych

Zakres:

Przekrojowe szkolenie stanowiące zarówno wstęp dla organizacji które są na początku swojej drogi z ustanawianiem mechanizmów ładu IT jak i usystematyzowanie pojęć i zależności między poszczególnymi obszarami ładu IT dla organizacji posiadających wdrożone jego elementy. Na szkoleniu omawiane są m.in. aspekty architektury korporacyjnej, repozytorium architektonicznego, wpływ AK na działania w pozostałych obszarach, nowoczesne zarządzanie procesami biznesowymi, analiza wymagań i rola analityków procesów i analityków biznesowych w zarządzaniu zmianą, budowa portfela inicjatyw i projektów, metody rankingu projektów w portfelu, zarządzanie portfelem projektów.

Narzędzia: Sparx Enterprise Architect lub Software AG ARIS

Czas trwania:

1

Enterprise Architecture

Architektura Korporacyjna

Analiza, projektowanie i planowanie Architektury Korporacyjnej w obszarach biznesu, danych, aplikacji i technologii w celu wsparcia zarządzania portfelem projektów i zarządzania projektami.

automatyzacja_procesow_biznesowych

Automatyzacja Procesów Biznesowych

Zarządzanie i automatyzacja procesów biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnej technologii Business Process Management System.

system_integrations

Integracja Systemów

Integracja istniejących i nowych aplikacji. Budowanie wielokrotnego użytku warstwę usług i APIs. Wprowadzenie ESB.

Używamy cookies w celach świadczenia usług i statystyk. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Możesz zmienić te ustawienia. zamknij